เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า

 

เลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวท่าน

ซับบ์ดีลักซ์-เอ

ซับบ์ดีลักซ์-บี

ซับบ์ดีลักซ์-ซี
 
การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ

2,000,000

1,000,000

500,000
ค่ารักษาาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
เงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาล (ต่อสัปดาห์ )
2,000,000
3,000
1,500,000
3,000
1,500,000
2,000
การเคลื่อนย้าย / การช่วยเหลือทางการแพทย์ (โดย เอส โอ เอส )
ค่าส่งศพหรือกระดูก
3,000,000
1750,000
2,000,000
175,000
2,000,000
175,000

กำหนดเบี้ยประกันภัยด้วยตัวท่านเอง

ระยะเวลาเดินทาง

เบี้ยซับบ์ดีลักซ์ -A

เบี้ยซับบ์ดีลักซ์ -B

เบี้ยซับบ์ดีลักซ์ -C
การนับจำนวนวันจากเดินทางไป
ถึงวันเดินทางกลับ
โดยใช้เวลา 00.01 - 24.00 น
อายุ 1 - 70 ปี
1 - 4 370280240
5 - 6580400330
7 - 8720500440
9 - 10855550500
11 - 141,010670600
15 - 211,245780700
22 - 311,555970890
32 - 604,4003,3603,000
61 - 905,6604,3203,500

เบี้ยประกันภัยรายปี (อายุ 1 - 70 ปี )

รายปี (365 วัน)

15,700

12,000

11,700

เบี้ยประกันรายปีสำหรับ 90 วัน / เที่ยว

รายปี (90 วัน )

5,660

4,320

3,500


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy