เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+

ความคุ้มครองประเภท 2+
รหัส 110รหัส 210รหัส 320
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน1,000,0001,000,0001,000,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บบาท/ครั้ง10,000,00010,000,00010,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
      1.2.1 ความเสียหายส่วนแรกบาท/ครั้ง---
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้   
 2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกบาท/ครั้งจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
 2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาทจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
3. คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย   
 3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)   
      3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร   
                ก) ผู้ขับขี่บาท100,000100,000100,000
                ข) ผู้โดยสารบาท/คน100,000
(6 คน)
100,000
(9 คน)
100,000
(2 คน)
 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)บาท/คน100,000
(7 คน)
100,000
(10 คน)
100,000
(3 คน)
 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)บาท/ครั้ง200,000200,000200,000
 
ความคุ้มครองประเภท 3+
รหัส 110รหัส 210รหัส 320
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน1,000,0001,000,0001,000,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บบาท/ครั้ง10,000,00010,000,00010,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
      1.2.1 ความเสียหายส่วนแรกบาท/ครั้ง---
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้    
 2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกบาท/ครั้งจำนวนเงิน
​เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
​เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
​เอาประกันภัย
 2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
3. คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)    
      3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร    
                ก) ผู้ขับขี่บาท100,000100,000100,000
                ข) ผู้โดยสารบาท/คน100,000
(6 คน)
100,000
(9 คน)
100,000
(2 คน)
 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)บาท/คน100,000
(7 คน)
100,000
(10 คน)
100,000
(3 คน)
 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)บาท/ครั้ง200,000200,000200,000
 
 

ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 110 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เฉพาะรถกลุ่ม 3 - 5
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0005,293.105,687.16645.216,332.37
150,0005,779.736,209.99645.216,855.20
200,0006,226.146,688.72645.217,333.93
250,0006,655.597,150.37645.217,795.58
300,0007,073.407,599.57645.218,244.78
350,0007,485.228,041.29645.218,686.50
400,0007,886.078,472.33645.219,117.54
 

ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 210 (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0007,152.277,683.961,182.358,866.31
150,0007,816.958,398.381,182.359,580.73
200,0008,262.288,877.021,182.3510,059.37
250,0008,696.229,342.411,182.3510,524.76
300,0009,112.779,790.251,182.3510,972.60
350,0009,523.3410,231.701,182.3511,414.05
400,0009,933.9010,672.071,182.3511,854.42
 

ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 320 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0006,315.606,785.51967.287,752.79
150,0006,894.077,406.61967.288,373.89
200,0007,430.237,982.45967.288,949.73
250,0007,952.518,543.43967.289,510.71
300,0008,467.679,096.79967.2810,064.07
350,000    
400,000    

ประเภท 3+ (อายุไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 110 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เฉพาะรถกลุ่ม 3 - 5
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0004,866.555,228.61645.215,873.82
150,0005,267.875,660.16645.216,305.37
200,0005,628.976,047.61645.216,692.82
250,0005,973.116,416.91645.217,062.12
300,0006,305.616,774.82645.217,420.03
350,0006,632.127,125.26645.217,770.47
400,0006,947.667,463.96645.218,109.17
 

ประเภท 3+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 210 (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0005,077.115,454.981,182.356,637.33
150,0005,373.335,772.901,182.356,955.25
200,0005,634.296,053.301,182.357,235.65
250,0005,883.956,321.511,182.357,503.86
300,0006,116.226,571.111,182.357,753.46
350,0006,342.516,814.311,182.357,996.66
400,0006,568.807,057.511,182.358,239.86
 

ประเภท 3+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 320 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0005,089.615,468.35967.286,435.63
150,0005,525.015,936.37967.286,903.65
200,0005,918.106,358.05967.287,325.33
250,0006,297.306,765.93967.287,733.21
300,0006,669.407,165.15967.288,132.43
350,000    
400,000    
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. อัตราเบี้ยรหัส 110 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ,210 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และ 320 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

    (สงวนสิทธิ์ไม่รับรถรับจ้าง / ให้เช่า / ลีมูซีน)

 
2. กรณีผู้เอาประกันภัยจดเป็นนิติบุคคล ต้องแจ้งชื่อผู้ใช้รถ เพื่อระบุเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง
 
3. เบี้ยสุทธิ = เบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์
 
4. เบี้ย พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 110 = 600 บาท รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 645.21 บาท

    รหัส 210 = 1,100 รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 1,182.35 บาท

    รหัส 320 = 900 รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 967.28 บาท

 
5. รถยนต์รหัส 110 รับเฉพาะ กลุ่ม 3,4 และ 5
 
6. เบี้ยประกันตามแนบนี้ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม
 
7. สำหรับประเภท 2+ ทุนประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาท ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย
 
8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
9. Package นี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
 


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy