เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า

 

ซับบ์ประกันภัย ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า

 

เลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับตัวท่าน

แผนกล้วยไม้

แผนเบญจมาศ

แผนกุหลาบ
 
การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ

5,000,000

2,000,000

1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (ส่วนเกิน)
เงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาล (ต่อสัปดาห์ )
2,000,000
10,000
2,000,000
5,000
1,500,000
3,000
การเคลื่อนย้าย / การช่วยเหลือทางการแพทย์ (โดย เอส โอ เอส )
ค่าส่งศพหรือกระดูก
3,000,000
1750,000
2,000,000
175,000
2,000,000
175,000

การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป่าเดินทาง (ส่วนเกิน)

50,000

20,000

20,000
การยกเลิก การหยุดชงักการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า
โจรสลัดและ / หรือ สลัดอากาศ ( ต่อสัปดาห์ )
300,000
10,000
200,000
7,000
100,000
3,000

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,000,000

2,000,000

500,000

เบี้ยประกันภัยสำหรับอายุ 1 - 70 ปี

ระยะเวลาการเดินทาง

แผนกล้วยไม้

แผนเบญจมาศ

แผนกุหลาบ
การนับจำนวนวันจากเดินทางไป
ถึงวันเดินทางกลับ
โดยใช้เวลา 00.01 - 24.00 น
อายุ 1 - 70 ปี
1 - 4 1,180750330
5 - 61,8401,020520
7 - 82,2601,100780
9 - 102,4201,200830
11 - 142,7201,600950
15 - 213,3201,9001,710
22 - 314,3203,4002,420
32 - 606,0004,8003,400
61 - 907,5006,2004,400

เบี้ยประกันภัยรายปี (อายุ 1 - 70 ปี )

รายปี (365 วัน)

20,750

17,100

12,100

เบี้ยประกันรายปีสำหรับ 90 วัน / เที่ยว

รายปี (90 วัน )
7,500
6,200

4,400


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy