ขั้นตอนการจัดซ่อม

1818 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการจัดซ่อม

 


ขั้นตอนการจัดซ่อม

1. ผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถประกัน หรือเป็นเจ้าของรถคู่กรณี หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ เป็นผู้บาดเจ็บ หรือเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวมาติดต่อ
2. นำเอกสารหลักฐานมาติดต่อเพื่อคุมราคา
2.1 สำเนาใบเคลม
2.2 ใบเสนอราคา
3. นำเอกสารหลักฐานมาติดต่อเพื่อตั้งเบิก
3.1 สำหรับผู้เอาประกันจัดซ่อมเอง ลูกค้าเข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อวางบิลหรือ ส่งเป็นไปรษณีย์เข้ามา โดยใช้เอกสารดังนี้
3.1.1ใบเสร็จรับเงินของอู่ที่จัดซ่อม ออกในนามผู้เอาประกันหรือในนามบริษัทฯ (ต้นฉบับเท่านั้น)
3.1.2 ใบเคลมตัวจริง
3.1.3ใบอนุมัติราคาที่มีการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่บริษัทแล้ว
3.1.4 สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่ผู้เอาประกัน. (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.1.5 สำเนากรมธรรม์
3.1.6.รูปถ่ายรถระหว่างซ่อมและซ่อมเสร็จ / หรือนำรถเข้ามาตรวจสภาพที่บริษัท
3.1.7สำเนาหน้าสมุดบัญชีชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกัน (ในกรณีที่ต้องการให้โอนเงิน) กรณีที่ผู้เอาประกัน มิได้ มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมากระทำการแทน และมีเอกสาร ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบด้วย
3.2สำหรับรถคู่กรณีจัดซ่อมเอง ลูกค้าเข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อวางบิลหรือ ส่งเป็นไปรษณีย์เข้ามา โดยใช้เอกสารดังนี้
3.2.1ใบเคลมตัวจริง
3.2.2ใบคุมราคาที่มีการอนุมัติราคาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว
3.2.2สำเนาทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2.4สำเนาบัตรประชาชนจะต้องมีชื่อตรงกับหน้าทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2.5สำเนากรมธรรม์ภาคสมัครใจ / พรบ.
3.2.6สัญญาประนีประนอมยอมความ
3.2.7สำเนาหน้าสมุดบัญชีชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับหน้าทะเบียนรถ (ในกรณีที่ต้องการให้โอนเงิน) กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน กรณีที่มีการซื้อขายรถแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในทะเบียนรถจะต้องนำสำเนาชุดโอนรถหรือเอกสารการซื้อขายรถมาเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถด้วย
3.3กรณีบาดเจ็บ
3.3.1สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3.2ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
กรณีเบิกค่าชดเชย (ผู้ป่วยใน)
3.3.4สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3.5ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
3.4กรณีทุพพลภาพ
3.4.1สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.4.2ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองความพิการ
3.4.3สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
3.5กรณีเสียชีวิต
3.5.1สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.2สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.3สำเนาใบมรณบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.4สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.5สำเนาหนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.6สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ หรือสำเนาคำพิพากษา (ถ้ามี)
4.หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ผ่านการพิจารณา และได้ข้อยุติแล้ว บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมให้แก่ลูกค้าหรือคู่กรณี (จ่ายให้กับผู้เสียหายโดยตรง) ดังนี้จ่าย
4.1เงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ภายใน 30 นาที
4.2กรณีเกิน 5,000 บาท จ่ายเป็นเช็ค หรือเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 14 วัน
ช่องทางการติดต่อ

E-mail:

พื้นที่กรุงเทพ  bkkass@asiainsurace.co.th 

พื้นที่ต่างจังหวัด upcass@asiainsurance.co.th

FAX: 02-250-5279 หรือ 02-256-0300

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-869-3399 ต่อ 2899

ประกันภัย ง่าย ครบ จบที่เรา
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้