ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล Room Care

3547 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล  Room Care

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล Room Care
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผน 1000แผน 2000แผน 3000
1. สัญญาคุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน
    1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 120 วัน)
          1.1.1 ค่าห้องผูป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 120 วัน)1,0002,0003,000
          1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน (สูงสุด15วัน)2,0004,0006,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 135,000270,000405,000
2.สัญญาคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) 
   การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 100,000 200,000 300,000
 อายุเบี้ยประกันภัยรวม / คน /ปี (รวมอากรแล้ว)   
แผน 1000แผน 2000แผน 3000
อายุ 20 - 40 ปี1,0002,0003,000
อายุ 41 - 50 ปี1,2002,4003,600
อายุ 51 - 60 ปี1,6003,2004,800
อายุ 61 - 65 ปี * (เฉพาะต่ออายุ)1,9003,8005,700
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - อายุุแรกเข้าตั้งแต่ 20 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65ปี)
  - เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  - ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  - ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
  - แถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
   - ไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
   - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา ดังนี้

       - 30 วัน นับจากวันที่กรมะรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป

       - 120 วัน นับจากวันที่กรมะรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับโรคเยื่อบุโพรงจมูกเจริญผิดที่ ไส้เลื่อนทุกชนิด นิ่วทุกชนิด

          ริดสีดวงทวาร ต่อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือดีนอยด์ เส้นเลือดขอดที่ขา เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร้งทุกชนิด

    - คุ้มครองทันที กรณีได้รับอุบัติเหตุ

    - ข้อยกเว้นความคุ้มครองทั่วไปเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com