ประกันภัยร้านแก๊ส

3329 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยร้านแก๊ส

อุ่นใจ ปลอดภัย กับประกันภัยร้านแก๊ส
การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน้่าย ลักษณะที่ 2
      คุ้มครองการเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก
      คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก 
      เหมาะสำหรับเจ้าของร้านจำหน่านยก๊าซปิดตรเลียมเหลว 
      เบี้ยเฉลี่ยะเพียงวันละ 9356 บาท เท่านั้น 
  ความคุ้มครอง และจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ข้อตกลงความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาท / คนทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท / คน
3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตาม

ประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อ1 , 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน


(ก) ที่ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท/ครั้ง หรือ


(ข) ที่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท/ครั้ง

อัตราเบี้ยประกันภัย
ข้อตกลงความคุ้มครองเบี้ยประกันภัยสุทธิเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
(ก) ที่ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท/ครั้ง 3,250.-3,491.41.-
(ข) ที่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท/ครั้ง3,750.-4,028.55.-
    เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
           สำเนาบัตรประชาชน
           สำเนาทะเบียนบ้าน
           สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล / หจก.
           สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
           สำเนาใบทะเบียนะาณิชย์
      
     โทร : 095 952 6514
      ใบคำขอเอาประกันภัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้