ประกันภัยไวรัสโคโรนา (covid-19) แบบมินิ

831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (covid-19) แบบมินิ


เพราะเราใส่ใจ…ถึงความปลอดภัยของทุกคนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

(มหาชน) มีความใส่ใจและเล็งเห็นถึงความกังวลใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคกับการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้

ออกแบบประกันภัยการติดเชื้อร้ายแรงไวรัสโคโรนา (covid-19) แบบมินิ เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยเบี้ยประกันที่ไม่สูงมากนัก 

ให้ความคุ้มครองระยะสั้น 3 เดือน เพียง 200 บาท มาพร้อมความคุ้มครองที่คุ้มค่า ดังนี้

 
   - การตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บาท

   - ค่าชดเชยการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท (1,000/วัน สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)

   - ภาวะโคม่า 500,000 บาท

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
 1.ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)50,000
(วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
 2.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)500,000
 3.การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)200

  ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน

  จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ และเบี้ยประกันภัย : ต่อคน


  1จำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมแล้วไม่เกิน (หน่วยเงิน: บาท)

 

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

    - ต้องอาศัยเครื่องช่วยวีวิต

    - ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

    - สมองถูกทำลายถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่สลบหรือหมดวามรู้สึก

 

สนใจทำประกันคลิ๊ก 

  ทำประกันออนไลน์(ตัดบัตรเครติด)

 

Powered by MakeWebEasy.com