ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+

1020 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+

                                                                                                                                                                     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+รับรถอายุไม่เกิน 25 ปี
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) (รหัส110,120 และ 320)
2+ X-Treme 12+X - Treme 22+ Standard
 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

   1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน

        ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง

500,000

10,000,000

500,000

10,000,000

1,000,000

10,000,000

   1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
 2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
   2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้ไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัย
   2.2 เนื่องจากภัยน้ำท่วม50,00050,000100,000
   2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัย
 3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม 
   3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 100,000  100,000   100,000 
   3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 100,000 100,000   100,000 
   3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 300,000 300,000   300,000 
 4.สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม   
    4.1 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 3 ครั้ง /ปี   
        - กรณีเป็นฝ่ายถูก ไม่คุ้มครอง 3,0003,000 
        - กรณีเป็นฝ่ายผิด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
   4.2 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ซิลเวอร์ ซิลเวอร์  ซิลเวอร์ 
 เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 2 + X -Treme1  2 + X -Treme2 2+ Standard
ทุนประกันภัย


รถเอเชีย                                                              100,0006,8007,2008,000
                                                    200,0007,6008,0009,000
300,0008,4008,80010,000
รถยุโรป                                                               100,0007,2007,6008,400
      200,000 8,000 8,4009,400 
 300,000 8,8009,200 10,400
    ดูข้อมูลเพิ่มเติมประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1.ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเซีย และยุโรป)
   1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110 ,120 เท่านั้น)
   1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น)

 2.มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ

 3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ 

     ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน  20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น

4. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี

5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)

6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรน

     ทุกชนิดและรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ

     Demo หรือ Test drive ทุกกรณี

7. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด

Powered by MakeWebEasy.com