ประกันอุบัติเหตุ PA Executive Plus

646 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุ PA Executive Plus


รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3

1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

    สิ้นเชิง (อ.บ.1)

   - อุบัติเหตุทั่วไป

1,000,0001,500,000
2,000,000
   - การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย500,000750,000
1,000,000
   - การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์500,000750,0001,000,000
   - วันหยุกนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป--2,500,000--3,750,000--5,000,000

2.เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว 

    ในโรงพยาบาลไม่เกิน 365 วัน (ต่อวัน)

--1,000

1,500

2,000
3.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/ครั้ง
100,000100,000
150,000150,000
200,000200,000
 เบี้ยประกันภัย /คน / ปี
   - อายุ 15 ปี - 60 ปี7001,5001,8001,0002,1502,6501,3502,850 3,500
   - อายุ 61 ปี - 65 ปี8501,7502,1501,2002,6003,1501,6003,4004,200
   - อายุ 66 ปี - 70 ปี1,0502,3002,8501,6003,4004,2002,1004,5005,500
 

Powered by MakeWebEasy.com