ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อีลิทพลัส

2876 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อีลิทพลัส

แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล  อีลิทพลัส

 คุณสมบัติผู้ขอประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 15 วัน ถึง 12 ปีบริบูรณ์ แนบสำเนาประวัติสุขภาพเด็ก ที่ทางโรงพยาบาลออกใหม่ตอนแรกเกิด ที่มีข้อมูลประวัติการเกิด, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องถือสัญชาติไทย หรือพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยและตอบคำถามสุขภาพตามความจริงให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport ของผู้สมัคร
5. กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย 
6. เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุที่ระบุในหน้าตารางเบี้ย
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

 


เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. บริษัทสามารถพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ต่อเนื่องไม่เกิน 99 ปี
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ได้รับความคุ้มครอง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับ
ประกันภัย เงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่ออายุได้ตามความจำเป็น 

3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้สามารถต่ออายุต่อเนื่องหากเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท 

4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นกรมธรรม์ปีต่อปีผลประโยชน์ความคุ้มครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป
5. กรุณาตรวจสอบเบี้ยปีต่ออายุในใบเตือนต่ออายุในปีถัดไป
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเบีย้ในปีต่ออายุโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
7. บริษัทฯจะให้ส่วนลดประวัติดี 5% สำหรับกรมธรรม์ต่ออายุ ที่ไม่มีการแจ้งเคลมในปีก่อนหน้า 

  โทร : 095 - 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้