แอกซ่า PA 365

1083 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอกซ่า PA 365

แอกซ่า PA 365 
 
Personal Accident PA 365 Kids PA 365 Adult PA 365 Senoir
อายุ 1-17 ปี อายุ 18-65 ปี อายุ 66-70 ปี
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
300,000 บาท 300,000 บาท 300,000 บาท
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 150,000 บาท 150,000 บาท 75,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรายปี 365 บาท 365 บาท 365 บาท
 

Powered by MakeWebEasy.com