ประกันภัย ประเภท 2+ หายห่วง

664 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัย ประเภท 2+ หายห่วง

ประกันภัยประเภท 2+ หายห่วง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

รถเก๋ง

รถกระบะ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ห่วงหายห่วงซ่อมห่วงหายห่วงซ่อม
 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาท200,00050,000150,00050,000
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย
แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
    
 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบอกบาทต่อครั้ง50,000200,00050,000150,000
 ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดบาทต่อครั้ง2,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)500,000
 เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พรบ.ไม่เกิน (บาทต่อคน)10,000,000
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาทต่อคน100,000
 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขั่บขี่และผู้โดยสารบาทต่อคน100,000
 กระประกันตัวผู้ขับขี่บาทต่อครั้ง200,0000

 

เบี้ยประกันภัยต่อปี

เก๋ง

กระบะ

เบี้ยประกันภัยสุทธิ6,1446,515
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร6,6006,999
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com