ประกันเรือเจ็ตสกี Jet Ski Insurance

1434 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท กรุงเทพประกันภัย

ประกันเรือเจ็ตสกี Jet Ski Insurance

ประกันเรือเจ็ตสกี 

Jet Ski Insurance

หลักประกันที่มั่นคง

ให้คุณประกอบธุรกิจเช่าเจ็ตสกีด้วยความอุ่นใจ

คุ้มครองทั้งผู้ใช้เรือและบุคคลภายนอก พร้อมค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเรือเจ็ตสกี

เบี้ยประกันภัยเพียง 10,000 บาท

คุ้มสุด ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 450,000 บาท

คุ้มครอง การบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพของผู้ใช้เรือ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาท

ครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานหรือเก็บรักษาที่ทำให้เจ็ตสกีเสียหาย

ทั้งไฟไหม้ คลื่นลม มรสุม สึนามิ การชน การพลิกคว่ำ การขนย้าย รวมถึงการโจรกรรม

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย

การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้เรือ อันเกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่ หรือโดยสารเจ็ตสกี

   - เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คนละ)
   - สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือสมรรถภาพในการใช้เรือ เท้า สายตา ทั้งสองข้าง (คนละ)
   - สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือสมรรถภาพในการใช้เรือ เท้า สายตา ข้างเดียว (คนละ)
   - ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดคนละ)
  รวมสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน
 

50,000
50,000
30,000
15,000
200,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่ หรือโดยสารเจ็ตสกี

   - เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คนละ)
   - ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดคนละ)
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (สูงสุดคนละ)

  รวมสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน


50,000
15,000
25,000
200,000

ความเสียหายต่อตัวเรือเจ็ตสกี / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน

ความรับผิดส่วนแรก / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000
1,000
เบี้ยประกันภัย10,000
หมายเหตุ 
1.ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคล/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการให้เช่าเจ็ตสกี
2.คุ้มครองภายในเขตควบคุมการเดินเรือตามกฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัยเจ็ตสกี                                                                                               

สนใจซื้อประกันเรือเจ็ตสกี

Powered by MakeWebEasy.com