ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Thaisri - Golfer Indemnity

1705 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ  Thaisri - Golfer Indemnity

ความคุ้มครอง

คุ้มครอง การฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ทั่วประเทศ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก500,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
     การเสียชีวิต200,000 บาท
     การสูญเสียอวัยวะสายตา200,000 บาท
     ทุพพลภาพสินเชิงถาวร200,000 บาท
     ทุพพลภาพชั่วคราวไม่เกิน 52 สัปดาห์1,000 บาท / สัปดาห์
     ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,000 บาท
ความคุ้มครองอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ20,000 บาท
รางวัล Hole in One
     การแข่งขัน15,000 บาท
     การเล่นทั่วไป10,000 บาท
 
 โบชัวร์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  ใบคำขอเอประกันภัย Thaisri Golf Indemnity

Powered by MakeWebEasy.com