ประกันภัยบ้านและคอนโด TSI - Home- Condo Insurance

939 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยบ้านและคอนโด TSI - Home- Condo Insurance

หมวดที่ 1

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

1.1.1 การประกันอัคคีภัยตามมูลค่าจริง
      ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ไฟป่า ภัยเปียกน้ำ
      ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน
      ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว
ตามมูลค่าจริงตามมูลค่าจริง
1.2 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (EI)ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้งไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวไม่เกิน 5% ของข้อ 1ไม่เกิน 5% ของข้อ 1
2.2.1 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น

ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น

ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 200,000 บาทต
ลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2.2 ค่าซ่อมแซมความเสียหายตัวอาคารไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้งไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
3.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลา

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
เฉพาะกรณีค่ารักษาพยาบาล

4.การเสียชีวิตของบุคคลภายในบ้านไม่คุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท/คน ไม่เกิน 3 คน
5.
ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง(หมา/แมว)
ไม่คุ้มครองไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้งไม่เกิน 5,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
 2. สิ่งปลูกสร้าง ต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และตัวอาคารต้องมีฝาผนังด้านนอกเป็นคอนกรีต หรือก่ออิฐเท่านั้น
 3. ผู้เช่าอาคารหรือเจ้าของห้องชุด ไม่สามารถขอทำประกันตัวอาคารได้
 4. ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
  • ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ เหรียญ พระเครื่อง
  • ต้นฉบับ หรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์/แม่พิมพ์
  • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต หรือเอกสารธุรกิจ
  • เสาอากาศโทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือจานรับสัญญาณดาวเทียม หรือเครื่องประกอบเสา และหอสูง

Powered by MakeWebEasy.com