ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3435 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท วิริยะประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก


ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยและเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย

ใครบ้างที่ต้องทำประกันภัย ?.
  • ผู้ประกอบกิจการต่างๆ อาทิ ร้านค้าทั่วไป สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานประกอบการอื่นๆ
 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • - ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตการเสี่ยงภัยที่เอาประกันไว้ และ/หรือโดยอุบัติเหตุอันเกิดจากผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 095 952 6514 , Line ID:Makeinsuranceeasy
 

Powered by MakeWebEasy.com