ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

5115 จำนวนผู้เข้าชม  | 

BKI_VMI

ทำประกัน, ประกันรถยนต์ชั้น 1   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัย ประทับใจได้ในบริการตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงอู่ซ่อมรถ สามารถเลือกอู่ห้างหรืออู่คุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยนวัตกรรม

Quick Repair เคลมง่าย คุ้มครองแก่ตัวรถไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณี สมบูรณ์แบบไม่ว่ารถหายหรือไฟไหม้ และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ชั้น 1   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Executive Care 

ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งโครงการพิเศษจากกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองแบบชั้นหนึ่งทุกประการ แต่สามารถเลือกอู่พิเศษที่การันตีคุณภาพการซ่อมโดยกรุงเทพประกัน

ภัย คุณภาพเทียบเท่าอู่ห้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ชั้น 1   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 - SUV Special 

ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แพคเกจเฉพาะสำหรับรถ SUV โดยกรุงเทพประกันภัย 

ขยายการรองรับสำหรับรถอายุ 2 -12 ปี คุ้มครองมั่นใจทั้งกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้น้ำท่วม การชนทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

ทั่วประเทศ (Auto Assistance) เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ชั้น 1   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1- Used Car Special 

ที่ให้ความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับคนรักรถโดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ขยายการรองรับสำหรับรถยนต์อายุ 7-12 ปี 

สุดคุ้มด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 500,000 บาท  ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีรถชน รถหาย  ไฟไหม้  น้ำท่วม  การชนทั้งแบบมีคู่กรณี 

และไม่มีคู่กรณี  มั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัยพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วประเทศ (Auto Assistance)

เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “คุ้มครอง-คุ้มค่า”  

วามคุ้มครองสูงสุด 1,100,000 บาท คุ้มครองรถยนต์อายุตั้งแต่ 1-10 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 8,600 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ 2+   ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special ทวีคูณ  
แพกเกจประกันรถยนต์ที่คุ้มค่าของกรุงเทพประกันภัย ไม่ต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถ
เฉพาะมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
ภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 
เหมาะสำหรับรถที่ทำทุนประกันภัยไม่เกิน 700,000บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife
ประกันรถยนต์ชั้น 2   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้นสองจากกรุงเทพประกันภัย ไม่คุ้มครองตัวรถ แต่เน้นเรื่องรถหาย ไฟไหม้ และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ 3+   

ประกันภัยรถยนต์ 3+ Special Flood 

คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก ครอบคลุมถึงน้ำท่วม ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิด

ชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 7,000 บาท ทำประกันภัยได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพ

รถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ 3+   

ประกันภัยรถยนต์ 3+ Special 
คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

(Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 6,500 บาททำประกันภัยได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถยนต์ 3+ on tour   

ประกันภัยรถยนต์ 3+ On Tour
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ แบบระยะสั้นที่ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 30 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถน้อยในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถประจำทุก

วัน เช่น ผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญไม่ต้องจ่ายเบี้ยเป็นรายปี จ่ายเบี้ยประกันเพียง 1,399 บาท เท่านั้น คุณก็สามารถท่องเที่ยว

ทั่วไทยได้อย่างสบายใจกับประกันภัย 3+ On Tour 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ประกันรถนต์ชั้น 3   

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้นสามจากกรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ที่เน้นรับภัยความเสี่ยงของตัวรถเอง ขณะที่เลือกใช้บริษัทประกันภัยคุ้มครองกรณีทำความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

ของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายจากการชนรถคู่กรณีเมื่อเป็นฝ่ายผิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ทำประกันภัย พรบ   

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ให้หลักประกันแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ทุกคันจำเป็นต้องจัดทำทุกปี สำหรับผู้ทำ/ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจหลังกันยายน 2551 ไม่จำเป็นต้องจัดทำเนื่องจากถูกผนวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

ทำประกัน   

ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม (Fleet)

เหมาะสำหรับบริษัทที่มีรถประจำบริษัทหลายคัน บริษัทรถเช่า ลีมูซีน ฯ ให้กรุงเทพประกันภัยบริการท่านด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบ

ไหน หรือให้กรุงเทพประกันภัยแนะนำให้ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อหากต้องการสอบถามหรือคำนำเพิ่มเติม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 095 952 6514
Line OA:@Asinlife

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้