ประกันภัยวิศวกรรม

3512 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยวิศวกรรม

   
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา
ประกันภัยที่เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risks
โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง Insurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้อง
มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ ติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจ
ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง   เกิดขึ้นด้ว 

 
 
ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะ สำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง อาทิ Earth Moving Machine, 
ตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติด Mobile Cranes, Conveyor System Concrete Batching Plants เน้น
ตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิด คุ้มครองความสูญเสีย/เสียหาย ต่อตัวสินทรัพย์ที่ใช้ไปโดยตลอด หรือในลักษณะ
อุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติด แต่ละโครงการ  
ตั้งเครื่องจักร    
 
 
ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักร ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนิน
เฉพาะทางต่างๆ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจากความบกพร่องจากการ ธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ ไฟฟ้ลัดวงจร 
ออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูก  ปฏิบัติงานผิดพลาด คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึง
กลั่นแกล้ง ส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย  
 
 
ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน  
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของ  
หม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งานต่างๆ   
และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้  
  

Powered by MakeWebEasy.com