ประกันภัยรถยนต์

4674 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยรถยนต์

 
ความคุ้มรองประเภท 2 +ประเภท 3 +
X - Treme 1X - Tream 2X - Tra
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 1.1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
  
ต่อคน500,000 บาท500,000 บาท
ต่อครั้ง10,000,000 บาท10,000,000 บาท
 1.2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง1,000,000 บาท1,000,000 บาท
2.ความรับผิดต่อตัวรถยนต์   
 2.1.เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก สามารถแจ้งคู่กรณีได้ ตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
 2.2.รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัยไม่คุ้มครอง
2.3. ภัยจากน้ำท่วม 50,000 บาทไม่คุ้มครอง
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม   
 3.1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล  (ร.ย. 01) (5คน)ต่อคน100,000 บาท50,000 บาท
 3.2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) (5คน)ต่อคน100,000 บาท 50,000 บาท
 3.3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 02)ต่อครั้ง200,000 บาท200,000 บาท
4. ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม
  4.1. เงินชดเชยกรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง หรือสูญหายต่อครั้ง/ปีไม่คั้มครองไม่คุ้มครอง50,000 บาท
  4.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าซ่อม
        ในอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถที่
        สามารถระบุคู่กรณีได้ (ฝ่ายถูก)
สูงสุด3ครั้ง/ปี1,500 บาท ไม่คุ้มครอง
 
ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)Type 2 +Type 3 +
X - Treme 1X - Treme 2X - Tra
ทุนประกันภัย 100,000 บาท6,300 บาท6,570 บาท5,900 บาท
ทุนประกันภัย 200,000 บาท7,100 บาท7,550 บาท6,700 บาท
ทุนประกันภัย 300,000 บาท7,900 บาท8,350 บาท-
 
พิเศษ ! Roadside Assistance Service 24 ชั่วโมง (ภายในประเทศ)
 
ฟรีบริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถฉุกเฉิน
ฟรีบริการซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน (ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆในกรณีที่
มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้บริการได้ 1 ครั้ง ต่อปี
เปลี่ยนยางอะไหล่รถยนต์ ใช้บริการได้ 1 ครั้ง ต่อปี
ฟรีบริการเติมน้ำมันในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จำนวน 10 ลิตร ต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้ง ต่อปี
ฟรีบริการช่างกุญแจฉุกเฉิน ให้การช่วยเหลือโดยบริการช่างกุญแจ  เพื่อเปิประตูรถ ณ ที่เกิดเหตุ ใช้บริการได้ 1 ครั้ง ต่อปี
  
 
 
 
 
ความคุ้มรองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย / คน1,000,000 บาท
 2. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย / ครั้ง10,000,000 บาท
 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 1.เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก สามารถแจ้งคู่กรณีได้ไม่เกินทุนประกันภัย
 2.เนื่องจากภัยน้ำท่วม100,000 บาท
 3.รถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล  (ร.ย. 01)100,000 บาท (5 คน)
 2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)100,000 บาท (5 คน)
 3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 02)200,000 บาท
  
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1.คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีรถที่เอาประกันภัยต้องเข้าซ่อมในอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการ
  เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถที่สามารถระบุคู่กรณีได้ (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
   - ฝ่ายถูก
   - ฝ่ายผิด


1 % ของทุนประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
2.คุ้มครองความสูยเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์เนื่องจากการโจรกรรม
    ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ (ต่อปีกรมธรรม์)
10 % ของทุนประกันภัย
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 Summer Save 
 
 
ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com