ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior

5574 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior

 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสุงวัย PA Happy Senior
 
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 - 75 ปี
ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
 
 
 
แผนแฮปปี้ ซีเนียร์ 1 เน้นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 )แผน 1แผน 2แผน 3 
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อ.บ.2)
  - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป100,000300,000500,000
   - กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย100,000300,000500,000
   - กรณีขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์100,000100,000100,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ10,00030,00050,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ30,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี9001,8002,800
 
แผนแฮปปี้ ซีเนียร์ 2  เพิ่มความคุ้มครองกระดูกแตกหัก
ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 )แผน 1แผน 2แผน 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อ.บ.2)
  - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป100,000300,000500,000
   - กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย100,000300,000500,000
   - กรณีขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์100,000100,000100,000
ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน30,00090,000100,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ20,00060,000100,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ30,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี1,4003,5005,700
 
แผนแฮปปี้ ซีเนียร์ 3 เพิ่มทุนประกันภัยเพื่อความคุ้มครองสูงสุด
ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 )แผน 1แผน 2แผน 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อ.บ.2)
  - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป100,000300,000500,000
   - กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย100,000300,000500,000
   - กรณีขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์100,000100,000100,000
ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน50,000150,000250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ50,00075,000100,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ30,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี2,3004,6006,700
 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student
- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care
- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
ดูทั้งหมด...

Powered by MakeWebEasy.com