ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA อุ่นใจ

5349 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA อุ่นใจ

 

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบมีค่ารักษาพยาบาล ) ขยายภัยเนื่องจากจักรยานยนต์ ( เต็มทุน)
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ100,000200,000300,000400,000500,000
ทุพพลภาพถาวร100,000200,000300,000400,000500,000
การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย100,000200,000300,000400,000500,000
การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์100,000200,000300,000400,000500,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง10,00020,00030,00040,00050,000
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 14086689281,1881,448
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 14697911,1111,4321,752
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 26139961,3801,7632,148
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 27041,1801,6562,1312,607
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 38171,3251,8322,3402,847
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 39401,5702,2002,8303,461
 
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบมีค่ารักษาพยาบาล ) ขยายภัยเนื่องจากจักรยานยนต์ ( เต็มทุน)
ความคุ้มครองแผน 6แผน 7แผน 8แผน 9แผน 10
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
ทุพพลภาพถาวร1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง100,000100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 12,7484,2135,6787,1428,607
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 13,3575,4307,5049,57711,650
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 24,0666,1498,23310,31812,401
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 24,9847,98510,98713,98916,990
 
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ) ขยายภัยเนื่องจากจักรยานยนต์ ( เต็มทุน)
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ100,000200,000300,000400,000500,000
ทุพพลภาพถาวร100,000200,000300,000400,000500,000
การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย100,000200,000300,000400,000500,000
การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์100,000200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 1147294440587733
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 12084166238311,038
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 22094186268351,043
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 23026029021,2021,502
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 32725428121,0821,353
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 33947871,1801,5731,966
 
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ) ขยายภัยเนื่องจากจักรยานยนต์ ( เต็มทุน)
ความคุ้มครองแผน 6แผน 7แผน 8แผน 9แผน 10
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
ทุพพลภาพถาวร1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 11,4662,9314,3965,8607,325
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 12,0754,1486,2218,29510,368
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.1 ) สำหรับขั้นอาชีพ 22,0854,1696,2528,33610,419
เบี้ยประกันภัยต่อ / คน ( อ.บ.2 ) สำหรับขั้นอาชีพ 23,0036,0059,00612,00815,010
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 5 -60 ปี
2.ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายสมบูรณ์ และไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
 
ส่วนลดสำหรับการประกันแบบกลุ่ม 
จำนวนผู้เอาประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์20 - 49 คน50 - 99 คน 100 - 199 คน 200 - 999 คน1000 คน ขึ้นไป
ส่วนลด (โดยคำนวนจากเบี้ยประกันภัยสุทธิ)10 %15 %20 %25 %30 %
 

 

Powered by MakeWebEasy.com