ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Asia Plus

6700 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Asia Plus

 ข้อตกลงคุ้มครอง Coverage

ASIA PLUS

Basic

Silver

Gold

Platinum


1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1** / Personal Accident Benefit

1,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses
 2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 / Follow-up treatment in Thailand
 2.2 การรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย / Medical treatment in Thailand
2,000,000
50,000

100,000
2,000,000
200,000

200,000
3,000,000
300,000

300,000
5,000,000
500,000

500,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ / Evacuation / Repatriation2,000,0002,000,0003,000,0005,000,000
4. การบริหารความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 / Emergency Medical Assistance
 4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit 
 4.2 การส่งตัวผู้เยาวร์กลับประเทศ / Return of minor
 4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery


x
x
250,000


Actual Costs
Actual Costs
250,000


Actual Costs
Actual Costs
250,000


Actua lCosts
Actual Costs
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellationxx100,000100,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailmentxx100,000100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
 / Loss  or damage of Personal baggage
x
 
x
 
50,000
 
50,000
 
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay 
 8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public transportations
 8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay 
 8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack
 8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missend connection flight
 
x
x
x
x
 
2,000
2,000
x
2,000

10,000
20,000
50,000
10,000

20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสุญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passportxx5,0005,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liabilityx1,000,0002,000,0005,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excessxx10,00020,000
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extensionxxx20,000
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ
 / Overseas hospitalization benefit
x
 
THB 1,000
per day max
THB 10,000
THB 2,000
per day max
THB 20,000

THB 3,000
per day max
THB 30,000

 
 

จำนวนวันเดินทาง ( วัน ) / Period of Insurance ( Days )

ASIA PLUS

Basic

Silver

Gold

Platinum

แผนรายเที่ยว / Single Trip

1-4200290470688
5-6240300595999
7-82804276901,300
9-103405978501,600
11-154507671,1502,150
16-225249371,6502,795
23-316281,1082,0303,300
32-457701,3642,4504,325
46-609071,6202,9955,226
61-751,2202,2153,7756,450
76-941,4752,6414,2007,500
95-1051,9752,9625,7209,990
106-1212,3503,3716,45011,100
122-1512,7754,0167,95013,740
152-1823,2604,9229,77515,975
แผนรายปี เดินทางไม่จำกัดครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนวันที่ระบุ
Annual Multi - Trip, Annual Multi - Trip, max length per trip as per plan selected

Annual ( 31 day max ) 

1,200

1,992

2,850

4,400
Annual ( 60 day max )1,6002,5913,7006,400
Annual ( 90 day max )1,9003,2005,0008,700
Annual ( 120 day max )2,6504,0387,10012,210
Annual ( 365 day max )5,92510,78522,00035,150
เบี้ยประกันภัย ( บาท ) สำหรับรายเดี่ยว / Preminum ( Bath ) per Individual
 
 
มิติใหม่กับประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศของไทยวิวัฒน์ ที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

พยาบาลก่อนและคุ้มครองเกือบทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าท่าจะเดินทางไปประเทศไหน

ก็ไม่มีปัญหาในการหาบริษัทประกันภัยที่รับคุ้มครองประเทศดังกล่าว

และสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้น


จุดเด่นประกันเดินทางต่างประเทศไทยวิวัฒน์

- ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน โดยให้ติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อประสานงาน หรือจะเลือกสำรองจ่ายเองไปก่อน
   
  และนำใบเสร็จมาเบิกทีหลังก็ทำได้เช่นกัน

- คุ้มครองค่ารักษาฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ

- ประกันเดินทางแบบรายปี มีให้เลือกหลายช่วงเวลา และความคุ้มครอง

- ไม่จำกัดอายุ สำหรับผู้สูงอายุเกิน 75 ปี เป็นต้นไป สามารถทำได้้ โดยค่าเบี้ยประกันจะเป็น 2 เท่าของค่า

   เบี้ยปรกติ

- ดูแลคุ้มครอง โดย ERV หน่วยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากเยอรมัน ให้บริการใน 40
   ภาษา และมีสำนักงาน 12 แห่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย

- รายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่ม ERV 

   https://www.reiseversicherung.de/en/index.html

- คุ้มครองประเทศกลุ่มเชงเก้น ญี่ปุ่น ปากีสถาน อิหร่าน อิสราเอล คิวบา เกาหลีเหนือ
   ประเทศกลุ่มเอเชียกลาง เช่น เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน ที่ประกันบริษัทอื่นมักไม่คุ้มครอง 
   ทำให้คุณมั่นใจถึงบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้