ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

3895 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยและเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย
 
 

 

   
   
   

Powered by MakeWebEasy.com