ประกันภัยสำหรับผู้ขนส่ง Carriers liability insurance

7271 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสำหรับผู้ขนส่ง Carriers liability insurance

 
ผู้เอาประกันภัย
ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา
สินค้า
ต้องเป็นสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ (ไม่คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง)
ระยะเวลาประกันภัย
แบบเฉพาะเที่ยว / รายปี
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น - สิ้นสุดตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ และเมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหาย
หรือความเสียหายขณะขนขึ้น - ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายสินค้าออกจาก
ยานพาหนะหรือส่งมอบสินค้าแล้ว
แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น เมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้วรวมถึงการสูญหายหรือ ความเสียหายขณะขนขึ้น - ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายสินค้าออจากยานพาหนะหรือส่งมอบสินค้าแล้ว
การระบุยานพาหนะขนส่ง
หัวรถลากที่ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้
ต้องระบุเลขทะเบียนหัวรถลาก กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย โดยไม่ต้องระบุเลขทะเบียนรถพ่วงหรือหางพ่วง
รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และสามารถลากจูงรถพ่วง
ต้องระบุเลขทะเบียนรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และเลขทะเบียนรถพ่วง หากระบุเฉพาะหมายเลขทะเบียนคันใด กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครอง
เฉพาะคันที่ระบุหมายเลขทะเบียนนั้น
ความคุ้มครอง
คุ้มครองความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง (ผู้เอาประกันภัย) ต่อสินค้าที่รับจ้างขน สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าซึ่งเป็นของผู้ส่งหรือผู้รับ อันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย (ไม่คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาขนส่งระหว่างผู้เอาประกันภัยกัยกัยผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า) การขโมยสินค้าจากยานพาหนะในขณะที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในวิสัยที่จะดูแลยานพาหนะนั้นได้ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ความรับผิดตามกฎหมาย หมายถึง ความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่รับจ้างขน ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุโดยความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง
กฎหมาย หมายถึง กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด หรือว่าด้วยรับขนของ หรือ พ.ร.บ. จราจรทางบก
ค่าสินไหมทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์จำกัดความรับผิดตามกฎหมาย หรือจ่ายตามจำนวนที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนจำกัดความรับผิด โดยจ่ายในนามของผู้เอาประกันภัยให้เจ้าของสินค้าผู้ได้รับความเสียหาย
สินค้าที่บริษัทไม่รับประกัน

การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย วัตถุระเบิด วัตถุโบราณ วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ เงินแท่ง ทองแท่ง ธนบัตร อัญมณี เครื่องประดับทุกชนิด เครื่องแก้วและสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นแก้วทุกชนิด

กระจก กระเบื้อง เซรามิค สิ่งมีชีวิต อาหารสด อาหารแช่แข็ง พืชผลทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องจักรที่ใช้งานแล้ว สินค้ามือสอง สินค้าเทกอง น้ำยาง บุหรี่หรือสินค้าสรรพสามิต

รถยนต์ทุกชนิดและรถจักรยานยนต์ สินค้าที่ขนส่งด้วยรถบรรทุกเล็ก (ปิคอัพ) รถบรรทุกเปลือย (รถหกล้อ , รถสิบล้อ หรือรถพ่วงใดๆ )

ซึ่งไม่มีลูกกรงหรือหลังคา

เบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขนส่ง
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

   

สแกนเพิ่มเพื่อน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้