ประกันภัยตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

5763 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง


ประเภทกิจการ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนด)

เบี้ยประกันภัย
รวมภาษีอากร

1.สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 หมายถึง โรงงานขนาดใหญ่

1,500,000

3759.98

2.สถานีบริการน้ำมัน

   - ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่ ถังเก็บน้ำมันต้องใต้ดิน

2,000,000

4297.12

   - ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย ถังเก็บน้ำมันต้องใต้ดิน

3. สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่ 2 
    หมายถึง ปั้มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ถังน้ำมันเก็บไว้บนดิน

1,000,000

3,841.30

4. สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่ 2 
    หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่ 

500,000

2,793.77

5. ระบบการขนส่งทางท่อ - ระยะการขนส่งน้ำมันทางท่อมีความยาวทั้งสิ้น ( โปรดระบุ)...กิโลเมตร

    5.1 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร

1,000,000

3,142.59

    5.2 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร

2,000,000

5,341.44

    5.3 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร

3,000,000

7,542.43

    5.4 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร

4,000,000

9,427.77

    5.5 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร

5,000,000

10,824.12

    5.6 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวเกินกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป

5,000,000

14,140.59

6. คลังน้ำมัน หมายถึง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 5,000 ลิตรขึ้นไป

25,000,000

ติดต่อเรา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น (ตราประทับถ้ามี)
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
3.หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
4.ภ.พ.20
5.ภาพถ่ายสถานทีเอาประกันภัย
 

Powered by MakeWebEasy.com