ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ Inland Transit Insurance

10454 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ Inland Transit Insurance

ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ

Inland Transit Insurance 

ความคุ้มครองประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง
โดยแบ่งเงื่อนไขความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
   - ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ
     สาเหตุภายนอก เช่น การแตก หัก ร้าว การบุบ ฯลฯ
   - ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
     (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges)
    ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมายสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล
2. ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย) คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้า
    ที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากอัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่ายานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบ
    อุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึงหัวลากและฃหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะ
    ที่ใช้ในการขนส่งนั้นเองเรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ำ
    หรือตกถนนหรือตกสะพานหรือตกไหล่ทาง
เส้นทางที่คุ้มครอง

เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ 
ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตที่คุ้มครอง
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วประเทศไทย ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิต ทั่วประเทศไทย
ข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัย (ขอข้อเสนอ)
  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • ประสบการณ์ของผู้รับขนส่ง
  • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช่ผู้รับขนส่ง
  • เส้นทางการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
สินค้าที่รับประกันภัยขนส่ง หรือวัตุเอาประกันภัยที่รับประกันภัย
  • สินค้าทั่วไป (ที่ไม่มีระบุในข้อยกเว้น) 

 ติดต่อเรา : 095 952 6514

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ                 ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้