ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3713 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยขนส่ง

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


 
ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ Importer
ผู้ส่งออกสินค้ามาไปยังต่างประเทศ Exporter
ผู้ขายสินค้า Seller
ผู้ซื้อสิาค้า Buyer
 
 
สำหรับผู้ส่งออก (Exporter) ต้องเป็นการส่งออกที่มีเงื่อนไข การขายสินค้า ที่รวมประกันภัยไว้แล้ว (Insurance)
การขายสินค้าที่ผู้ส่งออกมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่ประเทศ ปลายทาง (D)
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ แบบ CIF, CIP DAT,DAP,DDP
  
สำหรับผู้นำเข้าสิน (Importer) ต้องเป็นการนำเข้าที่ผู้ขายสินค้าที่ไม่ได้รวมราคาประกันภัยมาให้ด้วย
งื่อนไขการขายสินค้าแบบ ExWork  ราคาสินค้าหน้าโรงงาน
เงื่อนไขการขายสินค้าแบบ FOB ( Free On Board) ขายสินค้าเฉพาะราคาสินค้า ผู้ขายมีหน้าที่ส่งของไว้บนเรือ
เงื่อนไขการขายสินค้าแบบ CFR,CPT
  
ประเภทธุรกิจ ( Insurance's Business)
รายละเอียดสินค้า ( Commodity)
ลักษณะการบรรจุหีบห่อ (Packing)
เส้นทางการขนส่ง ( Voyage)
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ( Ocean Veesel)
เงื่อนไขที่ใช้ในการซื้อขาย ( Incoterm)
มูลค่าการนำเข้า / ส่งออก ตลอดต่อปี (Estimated Annual Turnover)
มูลค่าการขนส่งสูงสุดต่อเที่ยว ( Max Limit of Liability)
ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมของผู้เอาประกันภัย ( Loss Experience) ย้อนหลัง 4 ปี
ความคุ้มครองที่ต้องการ ( Coverage)
  

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Marine Cargo Insurance

ภัยที่คุ้มครองCLUASE ACLUASE BCLUASE C
เพลิงไหม้ ระเบิดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เรือเกยตื้น ล่ม จม หรือตะแคงคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกรางคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เรือเกยตื้น ล่ม จม หรือตะแคงคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกรางคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม (G.A.Loss)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่ากู้เรือ และค่ากู้สินค้าคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่าจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลางทางคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่าคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไปคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความเสียหายจากน้ำทะเล หรือจากน้ำทะเลสาบคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลง
หรือเปลี่ยนถ่าย หรือยานพาหนะ
คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุมาจากภายนอก
และเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความเสียหายใดๆ จากการกระทำโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัยยกเว้นยกเว้นยกเว้น
การรั่วซึมปกติ ปริมาณน้ำหนักขาดหายโดยปกติหรือสึกหรอตามปกติของวัตถุแห่งประกันภัยยกเว้นยกเว้นยกเว้น
 
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้า
หรือส่งออกหรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้
 
1.Invoice
2.Bill of Lading หรือ Airway Bill
3.Packing List
4.Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)
5.ใบคำขอเอาประกันภัย (Marine Application Form) 

1.

สัตว์มีชีวิต

2.

ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย

3.

วัตถุโบราณ

4.

สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง


Powered by MakeWebEasy.com