ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ

6551 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท เอฟพีจีประกันภัย

ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ

ซับบ์ประกันภัย - การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ
ความคุ้มครอง Benefit
Plan 1 Plan 2  Plan 3
1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : 6,000.000 4,000,000 3,000,000
   a)  (การเสียชีวิต) 
 b) (การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) 
2 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ขนส่งสาธารณะ  600,000 400,000 300,000
3  สภาพอาการโคม่า (อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุเท่านั้น)  600,000 400,000 300,000
4   (ค่ารักษาพยาบาล)  3,000,000 2,000,000 1,500,000
   (i)  (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ) 
 (ii)   (การรักษาพยาบาลหลังกลับจากการเดินทางแล้ว) 
5  การเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งตัวกลับ  Unlimited Unlimited Unlimited
6  การส่งศพหรือกระดูกกลับประเทศ  Unlimited Unlimited Unlimited
7  การเดินทางโดยเหตุฉุกเฉินของสมาชิกในครอบครัว  100,000 100,000 100,000
8  (การลดจำนวนวันในการเดินทาง)  100,000 100,000 100,000
   (i)   (ขยายความคุ้มครองมหันตภัย) 
9   (การยกเลิกการเดินทาง)  100,000 100,000 100,000
10   (ความล่าช้าในการเดินทาง)  25,000 25,000 25,000
   (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับความล่าช้าต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงแรก และทุกๆ 6 ชั่วโมงต่อไป) 
11 การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว  50,000 50,000 50,000
12   (การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง)  25,000 25,000 25,000
   (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับความล่าช้าต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงแรก และทุกๆ 6 ชั่วโมงต่อไป) 
13  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  10,000,000 10,000,000 10,000,000
14  การสูญหายของเงินหรือเอกสารการเดินทางส่วนตัว  10,000 10,000 10,000
15  ผลประโยชน์การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  50,000 50,000 50,000
   (จำนวน 2,500.- บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท) 
16  ผลประโยชน์สำหรับการพักรักษาตัวที่บ้าน  50,000 50,000 50,000
   (จำนวน 2,500.- บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท) 
17  ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  200,000 200,000 200,000
18 การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว  200,000 200,000 200,000
19  การจี้เครื่องบิน (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับการจี้เครื่องบินต่อเนื่องกันทุกๆ 24 ชั่วโมง)  100,000 100,000 100,000
 เบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อคน) 7,200.00 6,200.00 5,700.00
 

Powered by MakeWebEasy.com