ประกันอุบัติเหตุการดำน้ำ (Scuba Diving )

20735 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุการดำน้ำ (Scuba Diving )

แผนความคุ้มครองในระหว่างการดำน้ำ ( Scuba Diving)
 แผนความคุ้มคอง  แผน A  แผน B
 กรณีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียชีวิต และอวัยวะ (Accidental Death and Dismemberment)  1,000,000  2,000,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense)  500,000  500,000
 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(Accident Evacuation Expence)  200,000  200,000
   225  370
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น (ยังไม่รวม VAT 7% และ อากร 0.4%
 1.  จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 500 คนต่อกรมธรรม์ / ปี
2. อายุ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (อายุระหว่าง 5-15 ปี และ อายุ 70 ปีขึ้นไปคุ้มครอง 50 % ของผลประโยชน์ค่าทดแทน
3. กำหนดความรัผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ครั้งไม่เกิน 20,000,000 บาท
4. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำก่อนการดำน้ำจะเริ่มขึ้น
5. บริษัทจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีที่นักท่องเที่ยวมากกว่าที่ตกลงไว้ในกรมะรรม์
 

ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำ  กับบริษัทนำเที่ยวที่มี
ใบอนุญาติประกอบการ นำนักท่องเที่ยวดำน้ำตามกฏพระราชบัญญัติ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยว
เฉพาะในเขตประเทศไทย
 
การจ่ายค่าชดเชย
 ให้ความคุ้มครองสูงถึง 10 วัน ต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว (เริ่มให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ นักท่องเที่ยวออกเดินทาง
ตามเวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อครบ กำหนด10วันนับแต่วันที่เริมออกเดินทาง หรือสิ้นสุด
ความคุ้มครองเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาถึงตามเวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว แล้วแต่เหตุการณใดเหตุ
การณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้