ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-เออร์โก ประกันภัย

4382 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-เออร์โก ประกันภัย

 
 
EASY DOCTOR INSURANCE
 
ประกันภัยความรับผิดความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
 
    คุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อาจถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อบุคคลภายนอกตาม
 
    ความรับผิดตามกฏหมายจากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ
 
    ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
 
ความคุ้มครอง
   
     คุ้มครองบุคคลที่ทำประกันภัยโดยกำหนด ประเภทของแพทย์ (ตาม Package) คุ้มครองความรับผิดทางกฎหมาย
     
     ที่เกิดจากการกระทำผิด หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพ
 
     ของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ เช่น โดยคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
 
     รวมถึงการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
 
     มนุษย์ (เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต และกระทรวงสาธารณสุข)
 
อาณาเขตความคุ้มครอง
              
     ภายใต้อาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 
สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี
             
     • บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ แต่หากผู้เอาประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
 
        ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการยินยอมจากบริษัท
              
     • ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีความเห็นให้ชำาระค่าเสียหาย แต่ผู้เอาประกันภัยไม่เห็นด้วยและเลือกที่จะต่อสู้คดีความรับผิดของผู้รับ
 
        ประกันภัยฃจะไม่เกินจำานวนเงินที่มีการตกลงชำาระค่าเสียหาย
 
         บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับประกันภัย วันที่ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะต่อสู้คดี

 ข้อยกเว้น การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้ไม่คุ้มครอง 
• การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
• ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการ 
   รักษาเวช สำาอาง (ผิวหนัง)
• AIDS / โรคตับอักเสบ
• การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือ
   การให้บริการธนาคารเลือด
• การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่
   กระทำาในโรงพยาบาล
• ให้ยาเพื่อลดน้ำาหนัก
• ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
• การกระทำาผิดโดยเจตนา
• ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
• ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำาประกันภัย
• การรักษาโดยเลสิกข์
• การฝังเข็ม
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามสัญญา                                                         
แผนความคุ้มครองแพทย์แผน 1แผน 2
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)1,000,000 /ครั้ง2,000,000 /ครั้ง
2,000,000 / ครั้ง4,000,000 /ครั้ง
ความรับผิดส่วนแรก (บาท)10,000 /ครั้ง20,000 /ครั้ง
กลุ่มแพทย์ความคุ้มครองเบี้ยประกันภัยต่อปี
กลุ่ม 1

อายุรแพทย์, จิตแพทย์. พยาธิแพทย์, ศัลยแพทย์, จักษุแพทย์, แพทย์ หู คอ จมูก,


แพทย์รังสีรักษา, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

11,00014,500
กลุ่ม 2

วิสัญญีแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง,

ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,กุมารแพทย์

12,00017,000
กลุ่ม 3ทันตแพทย์10,00014,000
 
  สนใจทำประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้