ประกันภัยอุบัติเหตุ ยูนิเวอร์แซล พีเอ

546 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุ ยูนิเวอร์แซล พีเอ

ยูนิเวอร์แซล  พีเอ  FWD  
  • ชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000 บาท/วัน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับรถโรงพยาบาล
  • เงินช่วยเหลือครอบครัว
  • เงิดชดเชยหนี้สิน
  • ค่าใช้จ่ายช่วยเหลืองานศพ
  • เคลมง่ายด้วยบัตร เอฟดับบลิว แคร์ (อี-การ์ด) 
ความคุ้มครอง (PA)จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6

1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

  1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

  1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

  1.3 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


 

100,000

50,000

50,000


 

200,000

100,000

100,000


 

300,000

150,000

150,000


 

500,000

250,000

250,000


 

800,000

400,000

400,000


 

1,000,000

500,000

500,000

2.ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มอีกจากข้อ1.1) ไม่รวมจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000200,000300,000500,000800,0001,000,000

3.ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

  3.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

  3.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

  3.3 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

10,000

10,000

5,000


20,000

20,000

10,000


30,000

30,000

15,000


30,000

30,000

15,000


40,000

40,000

20,000


50,000

50,000

25,000

4.เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ50,000100,000150,000250,000400,000500,000
5.เงินชดเชยหนี้ค้างชำระตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัย10,00020,00020,00020,00030,00030,000
6.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ10,00010,00015,00025,00040,00050,000
7.ค่าใช้จ่ายสำหรับรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (1ครั้ง/วัน และสูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)1,0002,0003,0005,0008,0008,000
8.บัตรเอฟดับบลิวดีแคร์มีมีมีมีมีมี
ช่วงอายุที่คุ้มครองเบี้ยประกันภัยรายปีรวมภาษีและอากรแสตมป์
1 - 60 ปี1,1601,8652,5653,4104,9705,990
61 - 70 ปี1,3052,1002,8903,8355,5906,745
71 - 80 ปี (ต่ออายุ)1,7902,8853,9755,2607,6609,280
81 - 99 ปี (ต่ออายุ)2,0453,2154,3855,7158,22510,025
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (HB)จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)

ค่าชดเชยรายได้อันเนื่องจากอุบัติเหตุ สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

  1. กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องพักปกติ จ่ายค่าชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)

  2. กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU จ่ายค่าชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 10วัน) ทั้งนี้ความคุ้มครองตามข้อ 1 และ2 คุ้มครองรวมกันสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง


1,000

2,000

 

1,000

2,000


1,000

2,000


2,000

4,000


2,000

4,000


2,000

4,000

ช่วงอายุที่คุ้มครอง (PA+HB)เบี้ยประกันภัยรายปีรวมภาษีและอากรแสตมป์
1 - 60 ปี1,9002,6053,3054,8906,4507,470
61 - 70 ปี2,1402,9353,7255,5007,2558,410

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

   1. แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 1-70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 99 ปี)

   2. รับประกันผู้ใหญ่และเด็กที่ไม่มีอาการป่วยหรือภาวะสุขภาพที่ร้ายแรงก่อนทำประกัน  โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

       จากเอกสารแนบ

   3. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย : พนักงานขับรถ, พนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานดับเพลิง, พนักงานโรงงาน, กรรมกร, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, มอเตอไซค์รับจ้าง,

       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ช่างต่างๆ , ชาวประมง, ทหารตำรวจ (ขณะปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม หรือทำการรบ), บุคคลล้มละลาย และผู้

       ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

   4. สำหรับแผน 1-3 ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันรวมกันได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ

       สำหรับแผน 4-6 ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผนประกันภัยนี้ได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

   5. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ จะจ่ายตามวงเงินความคุ้มครองข้อ 1.1 และข้อ 2 รวมกัน 

 095 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้