ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนนักศึกษา

1031 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GST

ประกันภัยอุบัติเหตุ เตรียมอนุบาล อนุบาล นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประกันภัยอุบัติเหตุ เตรียมอนุบาล อนุบาล นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกแห่งทั่วโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในระยะเวลา 1 ปีเต็ม ขณะประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาฃและนอกสถานศึกษา อุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกทำให้ได้รับบาดเจ็บ ขณะ การพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทัศนศึกษาเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ

สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย(เพื่อคุ้มครองนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษา)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกันตัวบุคคล (นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษา)

ความคุ้มครอง

คุ้มครองแบบ อบ.1 หมายถึง คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ค่ารักษาพยาบาล

เบี้ยประกันภัย และเงินเอาประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงทุกปี (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

 • อาจารย์ บุคลากร ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • นักเรียน จะต้องมีอายุ 1.5 ปีขึ้นไป

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา 

| ข้อมูลประกอบการขอออกข้อเสนอประกันกลุ่มนักเรียน

 • ชื่อโรงเรียน / ชื่อสถานศึกษา
 • ระดับชั้น
 • จำนวนนักเรียน/ครูและบุคคลากร
 • ชื่อประกันภัยเดิมทำกับบริษัท/ขอหน้าตาราง ประกันเดิม)
 • บริษัทฯเดิมออกใบแจ้งต่ออายุหรือไม่/เบี้ยเสนอต่ออายุ.........
 • ประกันภัยเดิมครบสัญญาวันที่.................
 • ทุนคุ้มครอง......... / เบี้ย................ต่อคน/ปี (ใช้บัตร/ไม่มีบัตร)
 • การเรียกร้องสินไหม
   - การเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล...............บาท
    -การเบิกเคลมกรณีเสียชีวิต...............บาท
 • ส่งข้อเสนอภายในวันที่..........................
 • โรงเรียนสรุปแจ้งประกันภายในวันที่.............
 • ประวัติการเคลมย้อนหลัง 3 ปี (Excel File ถ้ามี)

ติดต่อขอข้อเสนอประกันกลุ่มนักเรียน
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

| ทิพยประกันภัย   | เทเวศประกันภัย    | อินทรประกันภัย   | เออร์โกประกันภัย   | เอ เอ ไอ ประกันชีวิต  | แอซ่าประกันภัย   | วิริยะประกันภัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้