เอฟ พี จี  ประกันภัย

คุ้มครองสุงสุดต่อเที่ยว 365 วัน ที่นี่ที่เดียว

คุ้มครองสุงสุด 6,000,000 บาท คุ้มครองสุงสุดต่อเที่ยว 180 วัน

คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท คุ้มครองสูงสุด 365 วันต่อเที่ยว

คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก 1,000,000 บาท คุ้มครองภัยก่อการร้าย

คุ้มครอง 1,000,000 บาท คุ่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามระเบียบบังคับของสำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว

Powered by MakeWebEasy.com